Category Archives: Tamil Articles

‘தமிழ்க்கடவுள் முருகன் வழிபாட்டுச் சடங்குகளில் உளவியல்.’

அவினாசிலிங்கம் மனையியல் மற்றும் மகளீர்; உயர்கல்வி நிறுவனம் நடத்தும்,’தமிழ் இலக்கியத்தில் உளவியல் சிந்தனைகள் (‘(Psychological thoughts in Tamil literature)’ என்ற பன்னாட்டுக் கருத்தரங்கில் என்னையும் ஒரு பேச்சாளாராக அழைத்த திரு. சிதம்பரம் அய்யா அவர்களுக்கும்,முனைவர் ஞானாம்பிகை அவர்களுக்கும், வந்திருக்கும் தமிழ்த் தகமைகள்,பேராசரியர்கள்,மாணவர்கள் அத்தனைபேருக்கும் எனது தாழ்மையான சிரம் தாழ்ந்த வணக்கக்கங்கள். எனது கல்வித்தகமை,லண்டனில் ‘மருத்துவ … Continue reading

Posted in Tamil Articles | Leave a comment

‘முத்தமிழ் வித்தகர் விபுலானந்த அடிகளாரின் (1892-1947) யாழ் நூலின் தோற்றமும் அதன் பின் புலமும்’ இராஜேஸ்வரி பாலசுப்பிரமணியம்.

மனித மொழி வளரமுதலே இசை என்பது ஆதிகால மனிதனின் உணர்வுகளை ஈர்த்திருக்க இயற்கையும் அவன் வாழ்ந்த சூழ்நிலையும் உதவியாக இருந்திருக்கும். மனித குலத்தின் தொன்மையைத் தேடும்போது அவர்களின் மொழி.இசை.இயல்.நாடக வளர்ச்சியும் தெரிய வரும். அதாவது இயற்கையோடு இணைந்து வாழ்ந்த மனிதர்கள்.இயற்கையின்; அத்தனை செயற்பாடுகளிலும் தெய்வீகமும்,மனித வாழ்வுக்குத் தேவையான பன்முக உணர்வூட்டும் சக்திகளும் இருப்பதை உணர்ந்திருப்பார்கள்.உதாரணமாக, உலகம் … Continue reading

Posted in Tamil Articles | Leave a comment

An Article on Rajeswary balasubramaniam

Thank you Mr.Kandasamy R 10 hrs · கிழக்கிலங்கை கோளாவில் கிரமத்தைச் சேர்ந்த ராஜேஸ்வரி பாலசுப்ரமணியம் தொடர்ந்தும் தீவிரமாக எழுதிவரும் முக்கியமான எழுத்தாளராக அவதானித்து வருகின்றேன். எட்டு நாவல்களையும் ஆறு சிறுகதைத் தொகுதிகளையும். மருத்துவத் துறை சார்ந்த இரண்டு மருத்துவ நூல்களையும், முருகன் வழிபாடு பற்றிய மானிடவியல் ஆய்வு நூல்களையும் எழுதி வெளியிட்ட பெருமைக்குரியவர். … Continue reading

Posted in Tamil Articles | Leave a comment

‘The Banks of the River Thillai’

by Archana 5.0 out of 5 stars Another time and place Reviewed in the United Kingdom on 23 December 2021 This novel transports you to another time and place—specifically Tamil village life at a time in Ceylon when new political … Continue reading

Posted in Tamil Articles | Leave a comment

              REVIEW OF ‘THE BANKS OF THE RIVER THILLAI’ BY RAJES BALA                                (The Conrad Press Ltd, UK, 2021)Set in the author’s birth village of Kolavil in the Batticaloa region of east coast Sri Lanka, ‘The Banks of the River Thillai’ is a fascinating novel. It interweaves a village story with external political events in the period between independence in 1948 and the early 1960s. The country was still known as Ceylon during this time.We follow the fortunes of three Tamil girl cousins, Gowri, Saratha and Buvana, born into an inward looking Hindu village society where tradition, caste and clans reign supreme. In this environment the cards are stacked against girls. At puberty they are isolated in their homes, whose yards are decorated by banana trees and their fruit. Astrologers prepare horoscopes to predict their futures. They are expected to marry as soon as possible, with their bridegrooms then leaving their homes to join the brides’ parental households. Further education after puberty is strongly discouraged.How do these traditions work out in the novel? Can girls rebel successfully against this system? What happens if they aspire to become teachers? What are their husbands’ viewpoints? Are their marriages happy or disastrous?These sub-plots unfold against vivid descriptions of key aspects of village life: strong rivalries between castes, clans and families, and enduring worship at temples dedicated to members of the Hindu pantheon, including Kannaki the goddess of chastity and virtue and Naga the seven-headed cobra.However, the village cannot escape from the growing turmoil of national political events. In 1956 S.W.R.D. Bandaranaike became Prime Minister on the language ticket of ‘Sinhala Only’ which would discriminate against Tamil and English speakers. In 1958 there was racial violence. In 1959 S.W.R.D. was assassinated, leading to the election in 1960 of his widow Mrs. Srimavo  Bandaranaike as Prime Minister. The author describes her as ‘the greatest Sinhalese chauvinist in Ceylon’.Violence became prevalent, the author concluding that during the thirteen years after independence ‘there had been more rioting and killing than in the previous one hundred and fifty years of English rule’.Rajes Bala has described with a great eye for detail the challenges of life in a traditional Tamil village against a rapidly deteriorating external political environment. ‘The Banks of the River Thillai’ is strongly recommended.                                     Peter S. Chapman, February 2023

Posted in Tamil Articles | Leave a comment